Kehityshanke

Tältä sivulta löydät kaikki Lapin Krassin meneillään olevat hankkeet.

Lapin Krassi Oy investoi uusiin toimitiloihin.

Uudet toimitilat tulevat olemaan energiatehokkaat ja mahdollistavat tuotantomäärien kasvattamisen ilman päästöjen kasvua. Uudet toimitilat lisäävät huomattavasti sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Työtilat mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen ja tavoitteena on viennin käynnistäminen. Investointi tulee edesauttamaan myös työllistämistä.

Tavoitteet toteutetaan kahden erillisen hankkeen kautta.
Toteutusaika 20.11.2019 – 31.5.2021
Tuen määrä: 335.670 euroa
Toteutusaika 18.10.2016 – 30.8.2021
Tuen määrä: 176.650 euroa
Yhteystiedot: Jouko Rajanen, jouko@lapinkrassi.fi, 0500 714 910