aito lappilainen vuodesta 1996

HANKKEET

Lapin Krassi Oy investoi uusiin toimitiloihin. Uudet toimitilat tulevat olemaan energiatehokkaat ja mahdollistavat tuotantomäärien kasvattamisen ilman päästöjen kasvua. Uudet toimitilat lisäävät huomattavasti sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Työtilat mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen ja tavoitteena on viennin käynnistäminen. Investointi tulee edesauttamaan myös työllistämistä.

Tavoitteet toteutetaan kahden erillisen hankkeen kautta.
Toteutusaika 20.11.2019 – 31.5.2021
Tuen määrä: 335.670 euroa

Toteutusaika 18.10.2016 – 30.8.2021
Tuen määrä: 176.650 euroa

Yhteystiedot: Jouko Rajanen, jouko@lapinkrassi.fi, 0500 714 910